?نظرسنجی وبسایت
 

نظرسنجی وبسایت


به نظر شما کدام اقدام در پیشبرد این سایت از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

  1. تبلیغات و معرفی گسترده تر وبسایت (11 راي)
  2. انعکاس اخبار های تئاتری فراتر از دانشگاه (6 راي)
  3. انتشار مقالات دانشجویان در سایت (7 راي)
  4. به روز بودن مطالب و مقالات وبسایت (9 راي)
  5. هیچکدام ! (2 راي)
تماشای سایت به دیگر زبان ها
 
  

نهمین جشنواره تئاتر پلاتو دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز ، با با هدف افزایش مهارت و فرصت بروز توانایی دانشجویان محترم ، با تکیه بر تلاش مستمر و خلاقیت و دانش فردی و گروهی در بستری علمی و آموزشی و همچنین رقابتی در دی ماه 1393 برگزار گردید